24 mar. 2010

REUNIÓN DA XUNTA DIRECTIVA

Na sé da asociación celebrouse a reunión da Xunta Directiva correpondente ao primeiro trimestre do ano 2010.
Entre diversos acordos aprobados encóntrase a convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria, fixando como data o 26 de abril de 2010 ás 19.00 h. en primeira convocatoria e ás 19.30 h. en segunda convocatoria.
O lugar de celebración da mesma é a Aula Multimedia do Concello de Abegondo.
A orde do día aprobado foi o seguinte:

1. Informe da presidencia:
1.1 Presentación do informe das actividades desenvolvidas durante o ano 2009.
1.2 Presentación das contas anuais do ano 2009.
1.3 Presentación do orzamento para o ano 2010.
2. Rogos e Preguntas

No hay comentarios: