8 ene. 2010

RESUMO DO ANO 2009 EN TERRA DAS MARIÑAS


A Asociación G.A.L. Terra das Mariñas realizou ao longo do ano 2009, numerosas actividades. Como xa anunciamos, o servizo da Axencia de Emprego fíxose cargo das funcións da Asociación, estando entre elas: a xestión do programa PRODER II, a información e asesoramento a emprendedores, empresas, asociacións e público en xeral de temas relacionados co mundo laboral e especialmente cas axudas vixentes, o desenvolvemento de proxectos de ámbito comarcal, etc.
Ao longo do ano celebrarónse catro reunións da Xunta Directiva nas que foron aprobadas diferentes medidas, no mes de maio tivo lugar a Asemblea Xeral Ordinaria, na que foron ratificados os cargos da nova Xunta Directiva, e a Asemblea Xeral Extraordinaria na que foi aprobada unha modificación dos Estatutos (información detallada publicada no blog).
Facemos especial mención aos proxectos que estanse a desenvolver, en colaboración cos axentes públicos e privados da comarca e que teñen especial incidencia no medio rural. Entre eles estudiase a implantación dun Banco de Tempo, a inscripción coma Entidade de Aconsellamento, o desenvolvemento dun proxecto no sector agroforestal, e a implantación dun proxecto sobre cultura emprendedora.
Os obxetivos para o ano 2010 seguen a ser os mesmos obxetivos fixados dende a constitución da Asociación. Polo que seguirán a prestarse os mesmos servicios e incluirase calquer outro que a sociedade demande.
Así memo informar que a través deste Blog dárase conta de toda información de interese para a comarca e os seus habitantes.

CONTACTO:
Axente de Emprego: Mª Teresa Pita Seijas
Teléfono: 981 669 532
Fax: 981 673 574
E-mail: tecnico@terradasmarinas.com

No hay comentarios: