29 may. 2009

ASEMBLEA XERAL DE SOCIOS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 2009

O pasado 19 de maio de 2009 no Edificio Sociocultural da Senra (Concello de Bergondo) tivo lugar a Asamblea Xeral Ordinaria da Asociación G.A.L. Terra das Mariñas. Os puntos do Orde do día foron aprobados por unanimidade e foron ratificados os cargos da nova Xunta Directiva. A composición é a seguinte:

-PRESIDENCIA: D. José A. Santiso Miramontes, Alcalde de Abegondo
-VICEPRESIDENCIA: D. José D. Garrote Martín, representante do Concello de Sada.
-SECRETARIA: Dna. Concepción Lema Torre, en representación da Mesa Sectorial de Artesanía, Mulleres, Xóvenes e Asociacións de Interesa Comunitario e Social
-TESOREIRA: Dna. Aída Pérez Barredo, en representación de Mesa do Sector Empresarial e Asociacións de Empresarios.

VOGAIS DO SECTOR PÚBLICO:
-Dna. Rosario Figueiras Icasuriaga, representante do Concello de Arteixo.
-Dna. Alejandra Pérez Maquez, Alcaldesa de Bergondo.
-D. Venancio Salcines Cristal, representante do Concello de Cambre.
-Dna. Florinda Duarte Gerpe, en representación do Concello de Carral.
-D. Isidro Taibo Gago, representante do Concello de Culleredo.
-D. Daniel Romero Cajigal, representante do Concello de Oleiros.
-D. Antonio Salvador Lagares Pérez, representando á Deputación Provincial da Coruña.

VOCAIS DO SECTOR PRIVADO:
-Asociación de Empresarios de Bergondo, representado por Antonio Antelo Añon.
-Fundación para o Avance Científico da Veterinaria en Galicia, representado por Xosé Uxío Rey Fernández
-Romeda, S.L., representado por Gerardo Romero Copo.
-Altavela, S.C., representado por Esteban Fernández-Couto Tella
-Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais da Coruña, representado por Edmundo Varela Lema
-Centro de Extensión Universitarias e Divulgación Ambiental de Galicia, representado por Carlos Vales Vázquez.

Na sesión extraordinaria, celebrada a continuación foi aprobado por unanimidade polos socios asistentes o orde do día: modificación dos Estatutos, engadindo un novo punto ás finalidades da Asociación.

No hay comentarios: