8 jun 2010

BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS PARA A POTENCIACIÓN E A MELLORA DO TURISMO RURAL

Con data 26 de maio de 2010 son publicadas no Diario Oficial de Galicia nº 98 as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a potenciación e mellora do turismo mediante a creación de aldeas de turismo rural ou mellora de establecementos existentes de turismo rural e oferta complementaria e se procede a súa convocatoria para o ano 2010 (CT983H).
Con data 2 de xuño publicase no DOG unha corrección de erros a esa orde.
O prazo de presentación das solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

No hay comentarios: